ЗОРИЛГО:

  1. Цэцэрлэгийн(4-6) насны хүүхдүүдэд өнгөний мэдрэмж түлхүү дээшлүүлэхэд чиглэж сургалт явуулах.
  2. Сурагчдад (6+) насны хүүхдүүдэд рэсүнк, байгуулалт сайжруулахад чиглэж ажиллах.
  3. Гүнзгийрүүлэн сурах сонирхолтой ямарч хүнд ур чадварыг дээшлүүлэхэд тулгуурлаж түвшин ахиулах сургалт явуулах

Зургийн сургалтын  хөтөлбөрийн агуулга

I. Хар зураг гаргах (байгуулалт сайжруулах, дүрслэлийг сайжруулах)

  • Арга ажиллагаа (Натюрморт) биет дүрслэлийг зурах

II. Өнгөний найрамж (Үндсэн гурван өнгөнөөс бусад бүх өнгийг үүсгэх, өнгөний дагнаас, өнгөний тонн ялгаж сурах)

III. Уран зураг (Хотын этюд, байгалийн этюд) харааны хязгаар тэлэх

IV. Зохиомж

  • Цөөн дүрст зохиомж (Сэдвийн дагуу зураг )
  • Олон дүрст зохиомж (Чөлөөт сэдвээр зурах)

V. Дэлхийн бүтээлтэй танилцах

  • Алдартай зургуудийн тайлбар хичээл
  • Хуулбар зураг

VI. Галерей үзэх, театр үзэх, музей үзэх

VII. Бүтээлч ажил (хаягдал бүтээгдэхүүнээр хийх, наамал)

VIII. Ярилцлага (сэтгэлзүйн ярилцлага) хичээлийн дундуур